Μενού Κλείσιμο

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Αντιμετώπιση Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας

Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει άτομα που βρίσκονται στα πρόθυρα της τύφλωσης από αυτή την ασθένεια, να ξαναβρούν την όραση τους. Υπάρχει μία ασθένεια ματιών που ονομάζεται Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι δύο ειδών, υγρή και ξηρή εκφύλιση. Περισσότερο από 85% πάσχουν από ξηρή εκφύλιση και δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα φάρμακα για να την θεραπεύσουν. Όσοι πάσχουν από αυτή σιγά σιγά τυφλώνονται. Η έρευνα αυτή έγινε με την επίβλεψη του καθηγητή μου Dr. BarrySears ο οποίος τους χορήγησε το Ωμέγα-3 της Ener Zona το σούπερ μοριακά αποσταγμένο.
Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου (ΑΜD) είναι η συνηθέστερη αιτία σοβαρής και μη αναστρέψιμης απώλειας όρασης σε άτομα άνω των 50 ετών. Παραπάνω από 7 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ έχουν ADM σε αρχικό έως μεσαίο στάδιο. Η σοβαρή ΑΜD επηρεάζει 1.8 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από ΑΜD αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% το 2020
Αυτή η ανοιχτή πιλοτική έρευνα δείχνει ότι η υψηλή δόση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων μπορεί να είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας, η οποία είναι η κύρια αιτία τύφλωσης μετά την ηλικία των 50.

ΕΡΕΥΝΑ
Πιλοτική έρευνα για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου (AMD) με υψηλές δόσεις Ωμέγα-3

Ερευνητές:
Δρ. Τάσος Γεωργίου, Δρ. Αναστασία Νεοκλέους, Δρ. Δέσποινα Νικολάου, Δρ. BarrySears
Τα κέντρα της έρευνας:
Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Οφθαλμός, Κύπρος
Inflammation Research Foundation (Ίδρυμα Έρευνας Φλεγμονής) USA

Περίληψη
Η ηλικιακή εξαρτώμενη εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου (ΑΜD-Age-relatedmaculardegeneration) είναι η κύρια αιτία τύφλωσης σε άτομα άνω των 50 ετών. Έρευνες έγιναν σε ασθενείς με ξηρού τύπου ΑΜD με τη χρήση υψηλών δόσεων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων με την παροχή 3,4 γρ. εικοσαπεντανοϊκού οξέος (EPA) και 1.6 δοκοσαεξανοϊκου οξέως (DHA) σε καθημερινή βάση για 6 μήνες. Οι ασθενείς με ξηρού τύπου AMD είχαν σημαντική βελτίωση στην οξύτητα της όρασης στο 100% των ασθενών μετά από 4,5 μήνες πρόσληψης συμπληρώματος ωμέγα-3.

Φυσιολογική Όραση

Ωχρά Κηλίδα

Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας
H ωχρά κηλίδα καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς και είναι απαραίτητη για να λαμβάνουμε κοντινές οπτικές πληροφορίες, και ζωτικής σημασίας για το διάβασμα και την αναγνώριση προσώπου. Η ωχρά κηλίδα είναι κυρίως συγκεντρωμένη σε φωτοδεκτικά κωνοειδή κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την καλή όραση. Αν αυτά πάθουν κάποια βλάβη, η οπτική πληροφορία δεν μεταβιβάζεται επαρκώς στο οπτικό νεύρο με αποτέλεσμα τη σοβαρή βλάβη της κεντρικής όρασης. Η περιφερειακή όραση παραμένει άθικτη, αλλά η ποιότητα ζωής του ατόμου μειώνεται σημαντικά σε βαθμό που να θεωρείται επισήμως (νομικά) τυφλό.
Αν και η αιτία της ΑΜD είναι άγνωστη, η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες φαίνεται να παίζουν βασικό ρόλο στην παθογένεια της ΑΜD. H υψηλής ευαισθησίαςCRP (hs-CRP) έχει χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για τη συστημική χαμηλού επιπέδου χρόνια φλεγμονή. Οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα hs-CRP (>3mg/I) είχαν 31% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΑΜD και σχεδόν διπλάσια αυξημένο κίνδυνο ΑΜD τελευταίων σταδίων. Το γονίδιο του παράγοντα του συμπληρώματος H έχει αναγνωριστεί ως το γονίδιο εκείνο που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο AMD κατά 11 φορές και ο τύπος LOC387715 A695 αυξάνει τον κίνδυνο της ΑΜD κατά 15 φορές. Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι η χρόνια χαμηλού επιπέδου χρόνια φλεγμονή μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση της AMD.
Το αρχικό τραύμα στην ΑΜD είναι η χρωστική επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς (RPE), η οποία είναι ένα στρώμα από κύτταρα που βρίσκονται κάτω από τους φωτο-υποδοχείς στην ωχρά κηλίδα. Αυτό μπορεί να γίνεται εξαιτίας γονιδιακής μετάλλαξης, οξειδωτικού στρες, βλάβης από φως, συσσώρευσης λιποφουσκίνης, συμπλήρωση μεσολαβούμενη ζημία φλεγμονής ή συνδυασμού των παραπάνω. Ανεξάρτητα από τους γενεσιουργούς παράγοντες, το αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός κυτταρικών υπολειμμάτων που ονομάζονται κολλοειδή σωμάτια (drusen) ανάμεσα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και τον χοριοειδή που περιέχει τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον αμφιβληστροειδή. Η εναπόθεση των κολλοειδών σωματίων φαίνεται να εμπλέκεται στα αρχικά στάδια καθώς και στην εξέλιξη της πάθησης.
Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι οι τοπική φλεγμονή παίζει δυνητικά σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του AMD. Δυστυχώς η φλεγμονή παραμένει ένα από τα πιο περίπλοκα βιολογικά συστήματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στα ξεχωριστά στάδια της οξείας φλεγμονώδους αντίδρασης. Αρχικά είναι το κλασικό εισαγωγικό στάδιο που καθορίζεται από τα βασικά σημάδια της φλεγμονής. Ανάμεσα στους σημαντικούς μεσολαβητές σε αυτό το στάδιο της φλεγμονώδους αντίδρασης είναι η παραγωγή προ-φλεγμονωδών εικοσανοειδών που παράγονται από το ωμέγα-6 λιπαρό οξύ, αραχιδονικό οξύ (ΑΑ). Αυτό περιλαμβάνει τις προσταγλανδίνες (όπως είναι η PGE2) και τα λευκοτριένια (όπως η LTB4). Λιγότερο αξιολογημένο είναι το στάδιο της διάλυσης της φλεγμονής. Για πολλά χρόνια υπήρχε η άποψη ότι το στάδιο της διάλυσης ήταν αποτέλεσμα του «ξεθυμάσματος» του αρχικού σταδίου, όπως όταν σώνονται τα κάρβουνα της φωτιάς.
Τώρα κατανοούμε ότι η διάλυση της φλεγμονής είναι μια ενεργή διαδικασία που κατευθύνεται κυρίως από μια νέα οικογένεια μεσολαβητών, που ονομάζονται ρεζολβίνες, οι οποίες προέρχονται από τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, το εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA) και το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA)
Αποτελέσματα που έγιναν σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η διατροφική πρόσληψη των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων ή η διαγονιδιακή αύξηση της παραγωγής των ωμέγα-3 μπορεί να μειώσει ουσιαστικά την παθολογική αγγειογένεση του αμφιβληστροειδούς που σχετίζεται με την ΑΜD. Δεδομένου ότι η αγγειογένεση μπορεί να είναι αντίδραση στη φλεγμονή στην ΑΜD, η επιτυχία του συμπληρώματος των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στα πειραματόζωα είναι ενδεικτική ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τους ανθρώπους. Ωστόσο, δύο πρόσφατες κλινικές δοκιμές στην ξηρού τύπου AMD παρουσίασαν απογοητευτικά αποτελέσματα. (14,15) Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία που είχε το συμπλήρωμα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ξεκινήσαμε μια ανοιχτή πιλοτική έρευνα για να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο πρόσληψης υψηλότερων δόσεων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων προκειμένου να ωφεληθούν κλινικά οι ασθενείς με ΑΜD.
Ωστόσο, δύο πρόσφατες κλινικές δοκιμές στην ξηρού τύπου AMD παρουσίασαν απογοητευτικά αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία που είχε το συμπλήρωμα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ξεκινήσαμε μια ανοιχτή πιλοτική έρευνα για να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο πρόσληψης υψηλότερων δόσεων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων προκειμένου να ωφεληθούν κλινικά οι ασθενείς με ΑΜD.

Υλικά
Το InflammationResearchFoundation, Marblehead, MA, 01945, USA (Κέντρο Έρευνας κατά της Φλεγμονής) δώρισε τα συμπυκνώματα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων για τις ανάγκες της έρευνας. Τα συμπυκνώματα ωμέγα-3 αποτελούνταν από εξευγενισμένους αιθυλεστέρες, πλούσιους σε EPA (400 mg) και DHA (200 mg) ανά γραμμάριο για την υγρή φόρμουλα. Η δόση που χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις πιλοτικές έρευνες ήταν 10 ml της υγρής φόρμουλας που παρείχε περίπου 3,4 γρ. EPA και 1,6 γρ. DHA την ημέρα. Η δόση χωρίστηκε σε δύο ημερήσιες δόσεις των 5 ml η καθεμία.
Η οπτική οξύτητα καθορίστηκε από τη βελτίωση των γραμμών της όρασης που θα μπορούσαν να διαβαστούν από έναν ασθενή με τη χρήση του ηλεκτρονικού πίνακα (ΕΤDRS: Μελέτη πρώιμης αντιμετώπισης της διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας) κατά την περίοδο που λάμβαναν το συμπλήρωμα. Μια γραμμή της όρασης περιλαμβάνει 5 γράμματα που μπορούν να διαβαστούν ξεκάθαρα από τον αναγνώστη. Κάθε γραμμή της όρασης αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο τη δυσκολία ανάγνωσης.
Από τα άτομα που λάμβαναν συμπληρώματα βιταμινών σύμφωνα με τις συστάσεις AREDS2 ζητήθηκε να διακοπεί η θεραπεία πριν από την έναρξη λήψης του συμπληρώματος των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Αποτελέσματα
Σαράντα μάτια 25 ασθενών με ξηρού τύπου εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου (ΑΜD) έλαβαν συμπλήρωμα ωμέγα -3 λιπαρών οξέων (5γρ. ωμέγα-3 λιπαρών οξέων αποτελούμενων από 3.4 γρ. ΕΡΑ και 1,6 γρ. DHA την ημέρα). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 67 έτη, με τις ηλικίες των συμμετεχόντων να κυμαίνονται από τα 50 έως τα 85 έτη. Η οπτική οξύτητα των ασθενών που κυμαινόταν από 20/25 (80% της φυσιολογικής όρασης) σε 20/200 (10% της φυσιολογικής όρασης), καταγράφηκε σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πίνακα ETDRS. Οι ασθενείς ελέγχονταν κάθε 6 εβδομάδες για διάστημα έξι μηνών.
Το συμπλήρωμα με 5γρ. ωμέγα-3 λιπαρών οξέων αποτελούμενων από 3.4 γρ. ΕΡΑ και 1,6 γρ. DHA την ημέρα, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της μέσης όρασης σε όλους τους ασθενείς μέχρι τον έκτο μήνα.
Μέχρι τον έκτο μήνα η μέση αύξηση στην όραση ήταν 2 γραμμές όρασης ή δέκα γράμματα.
Όλα τα μάτια παρουσίασαν βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Περίπου το ένα τρίτο των ματιών βελτιώθηκε κατά μία γραμμή της όρασης (5 γράμματα), το άλλο τρίτο κατά δύο γραμμές της όρασης (10 γράμματα) και το τελευταίο τρίτο κατά τρεις γραμμές της όρασης (15 γράμματα) στο τέλος του έκτου μήνα της λήψης των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.
Η χρονική πορεία βελτίωσης του ποσοστού των ατόμων με ξηρά AMD κατά μία τουλάχιστον γραμμή όρασης (5 γράμματα).
Όλοι οι ασθενείς είχαν κερδίσει τουλάχιστον μία γραμμή όρασης (5 γράμματα) μέχρι τους 4,5 μήνες.

Από τον ΠαναγιώτηΔρακόπουλο DHSc
Αυτή η έρευνα πρέπει να διαδοθεί γιατί το Ωμέγα-3 είναι το μόνο που μπορεί να αντιστρέψει αυτή την πάθηση. Το Ωμέγα-3 που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι το σούπερ μοριακά αποσταγμένο Ωμέγα-3 της Ener Zona το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την έγκριση του ΕΟΦ.

Για αναζήτηση της έρευνας
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221343441300042X