Ακαδημία Μεσογειακής Διατροφικής Ζώνης

Στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί Ακαδημία Μεσογειακής
Διατροφικής Ζώνης με έδρα την Ιταλία. 
Ο υπεύθυνος για τη Μεσογειακή Διατροφική Ζώνη στην Ευρώπη είναι ο Dr. Riccardo Pina. 

Ο Dr. Riccardo Pina μιλάει για τη Μεσογειακή Διατροφική Ζώνη 
 και τον Αθλητισμό (ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα)