Η Επιστημονική Ιστοσελίδα της Αντιφλεγμονώδους Διατροφής.
Δεν μπορείς να αλλάξεις τα γονίδιά σου, αλλά μπορείς να αλλάξεις την έκφρασή τους.
Dr. Barry  Sears Ph.D.

Ακαδημία Διατροφικής Ζώνης

Στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί Ακαδημία Διατροφικής Ζώνης με έδρα την Ιταλία. 

http://www.zoneacademy.it

http://www.zoneacademy.it/_vti_g3_aboutDs_aspx_rpstry_18_.sphtml

Ο υπεύθυνος για τη Διατροφική Ζώνη στην Ευρώπη είναι ο Dr. Riccardo Pina. 

Ο υπεύθυνος για τη Διατροφική Ζώνη στην Ευρώπη 
Dr. Riccardo Pina μιλάει για τη Διατροφική Ζώνη 
 και τον Αθλητισμό (ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα)