Μενού Κλείσιμο

Ωμέγα-3 και Τελομεράση (Αντιγήρανση)

Αντιγήρανση και  Άριστη Υγεία με Ωμέγα-3
28 Φεβρουαρίου 2013
Τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, το οξειδωτικό στρες και το μήκος των τελομερών λευκοκυττάρων
Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

Kiecolt-Glaser JK, Epel ES, Belury MA, Andridge R, Lin J, Glaser R, Malarkey WB, Hwang BS, Blackburn E
Ιατρικό Ινστιτούτο Ερευνών  και Συμπεριφοράς, Πολιτεία Ohio Πανεπιστημιακό Κολέγιο Ιατρικής,
Columbus, OH 43210, USA
Τα μικρότερο μήκος των τελομερών έχει συσχετιστεί με την κακή πνευματική συμπεριφορά, τις ασθένειες λόγω ηλικίας, την πρόωρη γήρανση και πρόωρη θνησιμότητα. Το μήκος των τελομερών ρυθμίζεται από το ένζυμο τελομεράση, το οποίο ελαττώνεται από την αύξηση προ-φλεγμονωδών  κυτοκίνων και οξειδωτικό στρες. Στην πρόσφατη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή μας, το συμπλήρωμα των ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (ΠΛΟ) μείωσε τη συγκέντρωση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών στον ορό του αίματος. Αυτή η μελέτη αξιολόγησε κατά πόσον η συμπλήρωση των ωμέγα-3 ΠΛΟ επηρεάζει επίσης το μήκος των λευκοκυτταρικών τελομερών, την τελομεράση, και το οξειδωτικό στρες. Εκτός από τον έλεγχο των ομάδων για την αναλογία των ωμέγα-6 προς ωμέγα-3 (Ω6/Ω3) , αξιολογήθηκαν επίσης οι ατομικές διαφορές στην προσκόλληση, την απορρόφηση, και το μεταβολισμό των ωμέγα-3. Σε αυτή την τετράμηνη μελέτη συμμετείχαν 106 υγιείς μη δραστήριοι υπέρβαροι μεσήλικες και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι έλαβαν (1) 2.5g/μέρα ωμέγα-3 ΠΛΟ, (2) l.25g/μέρα ωμέγα-3 ΠΛΟ, και (3) εικονικό ωμέγα-3 (placebo) κάθε ημέρα που αντιστοιχεί στις αναλογίες των λιπαρών οξέων που συστήνει η τυπική αμερικανική διατροφή.
Η χορήγηση αυτή μείωσε σημαντικά το οξειδωτικό στρες, όπως μετράται από το F2-ισοπροστανίων (ρ = 0,02). Η εκτιμώμενη μέση τιμή τους ήταν κατά 15% χαμηλότερη στις δύο ομάδες που έπαιρναν το πραγματικό συμπλήρωμα ωμέγα-3 σε σύγκριση με αυτούς που έπαιρναν το εικονικό ωμέγα-3. Οι αλλαγές στην αναλογία πλάσματος Ω6/Ω3 ΠΛΟ βοήθησαν στο  να διευκρινίσουν τον αντίκτυπο της παρέμβασης: το μήκος των τελομερών αυξήθηκε με την μείωση της αναλογίας Ω6/Ω3, (ρ = 0,02). Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η χαμηλότερη αναλογία Ω6/Ω3 ΠΛΟ μπορεί να επηρεάσει προς το καλύτερο τη γήρανση των κυττάρων (αντιγήρανση).

Από τον Δρ. Παναγιώτη  Δρακόπουλο
Το μηχανισμό που προστατεύει το μήκος των τελομερών τον παρέχει η τελομεράση. Η τελομεράση είναι ένα ένζυμο με την ικανότητα, όχι να αντιγράφει γενετική πληροφορία, αλλά να συμπληρώνει και πάλι σε μήκος του τελομερές. Εάν η τελομεράση διατίθεται σε ικανές ποσότητες στα σημεία του οργανισμού που γίνονται οι κυτταρικές διαιρέσεις, δίνεται στα τελομερή η δυνατότητα να αποκαθίστανται πλήρως σε μήκος και το κύτταρο μπορεί και παραμένει έτσι βιολογικά ενεργό για πάντα. Έχουν μελετηθεί μονοκύτταροι οργανισμοί με αναλλοίωτη τη τελομεράση που τους κάνει αθάνατους σε ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα είδος άλγης, η Tetrahymena thermophila. Εάν θέλετε Αντιγήρανση και Άριστη Υγεία κάθε πρωί να καταναλώνεται  2.5 γρ. μοριακά αποσταγμένα Ωμέγα-3.  Γι’ αυτό όταν με προσκαλούν στην τηλεόραση προτείνω τα Ωμέγα-3 (σούπερ μοριακά αποσταγμένα).
Επίσης η φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες, και η γήρανση των κυττάρων του ανοσοποιητικού μπορεί να ρυθμιστή μέσο του  μηχανισμού αυτοθεραπείας διατροφικών παρεμβάσεων (Μεσογειακή Διατροφική Ζώνη). Η έρευνα αυτή διευρύνει την κατανόησή μας για τη σωστή αναλογία της ισορροπίας των Ω6/Ω3 (ωμέγα-6/ωμέγα-3). Την ισορροπία αυτή μπορούμε να την βρούμε μέσα απο την εξέταση αίματος ΑΑ/ΕΡΑ (αραχιδονικού οξέος/εικοσιπενταενοϊκού οξέος).

Για αναζήτηση της έρευνας
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010452

Δρ. Παναγιώτης Δρακόπουλος DHSc