Η Επιστημονική Ιστοσελίδα της Αντιφλεγμονώδους Διατροφής.
Δεν μπορείς να αλλάξεις τα γονίδιά σου, αλλά μπορείς να αλλάξεις την έκφρασή τους.
Dr. Barry  Sears Ph.D.

Ο Dr. Barry Sears στην Κύπρο

Ο υπεύθυνος για τη Διατροφική Ζώνη στην Ευρώπη Dr. Riccardo Pina μιλάει στο συνέδριο της Διατροφικής Ζώνης που έγινε στη Κύπρο για τη Διατροφή στον Αθλητισμό (ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα)