Η Επιστημονική Ιστοσελίδα της Αντιφλεγμονώδους Διατροφής.
Δεν μπορείς να αλλάξεις τα γονίδιά σου, αλλά μπορείς να αλλάξεις την έκφρασή τους.
Dr. Barry  Sears Ph.D.

Γάλα Σόγιας (ΝΟΝ OGM)

Γάλα Σόγιας (ΝΟΝ OGM)

Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα