Λευκωσία+30357 95100199

Η Επιστημονική Ιστοσελίδα της Αντιφλεγμονώδους Διατροφής.

Δεν μπορείς να αλλάξεις τα γονίδιά σου, μπορείς όμως να αλλάξεις την έκφρασή τους.               

Δρ. Παναγιώτης Δρακόπουλος N.D.

Οι έρευνες του Dr. Barry Sears 

1. Griffiths, R.R., Sears, B., and Jennings, L.B. “Specificity of transfer of a learned response by intracisternal injection of brain extract from trained rats: negative findings.”Αναφορές για τη φυσιολογία 25: 339348 – (1969)
2. Baumrucker, J., Calzadilla, M., Centeno, M., Lehrmann, G., Linquist, P., Dunham, D., Price, M., Sears, B., and Cordes, E.H. “Secondary valence force catalysis. XI. Enhanced reactivity and affinity of cyanide ions elicted by ionic surfactants.” J Phys Chem 74: 11521156 – (1970)
3. Baumrucker, J., Calzadilla, M., Centeno, M, Lehrmann, G., Urdaneta, M., Linquist, P., Dunham, D., Price, M., Sears, B., and Cordes, E.H. “Secondary valence force catalysis. XII. Enhanced reactivity and affinity of cyanide toward Nsubstituted 3carbomoylpyridinium ions elicted by ionic surfactants and biological lipids.” J Am Chem Soc 94: 81628172 – (1972)
4. Williams, E., Sears, B., Allerhand, A., and Cordes, E.H. “Segmental motion of amphipathic molecules in aqueous solutions and micelles. Applications of natural abundance 13C partially relaxed fourier transform nuclear magnetic resonance spectroscopy. J Am Chem Soc 95: 48714874 – (1973)
5. Sears, B., Hutton, W.C., and Thompson, T.E. “13C NMR studies on bilayers formed from synthetic di10methylstearoyl phosphatidylcholine enriched with 13C in the Nmethyl carbons.” Biochem Biophys Res Comm 60: 1141147 – (1974)
6. Sears, B. “13C Nuclear Magnetic Resonance Studies of Egg Phosphatidylcholine.” J Mem Biol 20: 5973 – (1975)
7. Sears, B., Hutton, W.C., and Thompson, T.E. “Effects of paramagnetic shift reagents on the 13C nuclear magnetic resonance spectra of egg phosphatidylcholine enriched with 13C in the Nmethyl carbons.” Biochemistry 15: 16351639- (1976).
8. Yeagle, P.E., Hutton, W.C., Martin, R.B., Sears, B., and Huang. C. “Transmembrane asymmetry of vesicle lipids.” J Biol Chem 251: 21102114 – (1976)
9. Sears, B., Deckelbaum, R.J., Janiak, M.J., Shipley, G.G., and Small, D.M. “Temperature dependent 13C nuclear magnetic resonance studies of human serum low density lipoproteins.” Biochemistry 15: 41514157 – (1976)
10. Curatolo, W.C., Shipley, G.G., Small, D.M., Sears, B., and Neuringer, L.J. “Effect of lectininduced agglutination on 13C nuclear magnetic resonance line width in sonicated phospholipid/glycolipid vesicles.” J Amer Chem Soc 99: 67716772 – (1977)
11. Roseman, M.A., Lentz, B., Sears, B., Gibbes, D., and Thompson, T.E. “Properties of sonicated vesicles of three synthetic phospholipids.” Chem Phys Lipids 21: 205210 – (1978)
12. Curatolo, W.C., Yau, A.O., Small, D.M., and Sears, B. “Lectininduced agglutination of phospholipid/glycolipid vesicles.” Biochemistry 17: 57405744 – (1978)
13. Neuringer, L.J., Sears, B., and Jungalwala. “Difference in orientational order in phospholipid and sphingomyelin bilayers. FEBS Letters 104: 173175 – (1979)
14. Neuringer, L.J., Sears, B., and Jungalwala, F.B. “2H NMR studies of the interaction of cerebrosides withdipalmitoyl phosphatidylcholine in bilayers.” Biochim Biophys Acta 558: 325329 – (1979)
15. Widder, K.J., Senyei, A.E. and Sears, B. “Experimental methods in cancer therapeutics.” J Pharm Sci 71: 379387 – (1982)
16. Mendelsohn, R., Dluhy, R.A., Curatolo, and Sears, B. “Order and fluidity in terminal methyl regions of dipalmitoyl phosphatidylcholine mutilayers: a comparison of Raman and deuterium NMR spectroscopy.” Chem Phys Lipids 30: 287291 – (1983)
17. Stark, R.E., Manstein, J.L., Curatolo, W.C., and Sears, B. “Deuterium NMR of bile – salt/phosphatidylcholine mixed micelles.” Biochemistry 22: 24862490-(1983)
18. Curatolo, W.C., Sears, B., and Neuringer, L.J. “A calorimetry and deuterium NMR study of mixed model membranes of 1palmitoyl2oleyl phosphatidylcholine and saturated phosphatidylcholines.” Biochim Biophys Acta 817: 261270 – (1985)
19. Curatolo, W.C., Jungalwala, F.B., Sears, B., Tuck, L., and Neuringer, L.J. “Deuterium NMR spectroscopy of biosynthetically deuterated mammalian tissues.” Biochemistry 24: 43604364 – (1985)
20. Sears, B. “Essential fatty acids and dietary endocrinology: a hypothesis for cardiovascular treatment.” J Adv Med 6: 211224 – (1993)
21. Sears, B. “The Zone diet and athletic performance.” Sports Med 99: 289291 – (2000)
22. Bell, S.J. and Sears, B. “Lowglycemic load diets: Impact on obesity and chronic diseases.” Crit Rev Food Sci and Nutr 43(4):357377 – (2003)
23. Bell, S.J. and Sears, B. “A Proposal for a New National Diet: A LowGlycemic Load Diet with a Unique Macronutrient Composition.” Metabol Synd and Related Disord 1:199208 – (2003).
24. Bell, S.J. and Sears, B. “The Zone Diet: An AntiInflammatory, Low GlycemicLoad Diet.” Metabol Synd and Related Disord 2:2438 – (2004).
25. Johnston, C.S., Tjonn, S., Swan, P.D., White A., Hutchins H., and Sears B. “Ketogenic lowcarbohydrate diets have no metabolic advantage over nonketogenic lowcarbohydrate diets.” Am J Clin Nutr 83: 10551061 – (2006)
26. Johnston CS, Tjonn SL, Swan PD, White A, and Sears B. “Lowcarbohydrate, Highprotein diets that restrict potassiumrich fruits and vegetables promote calciuria.” Osteoporos Int 17: 18201821 – (2006)
27. Johnston, C.S., White A.M, Tjonn, S., Swan P.D., Hutchins H., and Sears B. “Ketogenic lowcarbohydrate diets have no metabolic advantage over nonketogenic lowcarbohydrate diets. Reply to NJ Krilanovich.” Am J Clin Nutr 85: 239 – (2007)
28. Sorgi PJ, Hallowell EM, Hutchins HL, and Sears B. “Effects of an openlabel pilot study with highdose EPA/DHA concentrates on plasma phospholipids and behavior in children with attention deficit hyperactivity disorder Nutr J 13:16 – (2007)
29. White AM, Johnston CS, Swan PD, Tjonn SL, and Sears B. “Blood ketones are directly related to fatigue and
perceived effort during exercise in overweight adults adhering to low-carbohydrate diets for weight loss:
A pilot study.” J Am Diet Assoc 107: 1792-1796 (2007)
30. Sears B. “Anti-inflammatory diets for obesity and diabetes.” J Coll Amer Nutr 28: 482S-491S (2009)
31. Mills JD, Bailes JE, Sedney CL, Hutchins H, and Sears B. “Omega-3 dietary supplementation reduces traumaticaxonal injury in a rodent head injury model”. J Neurosurgery
32.  Sears B and Ricordi C.  “Anti-inflammatory nutrition as a pharmacological approach to treat obesity.” J Obesity 2011: 431985 (2011)
33.  Sears B and Ricordi C.  “Role of fatty acids and polyphenols in inflammatory gene transcription and their impact on obesity, metabolic syndrome, and diabetes.”  Eur Rev Med Pharmacol Sci 16: 1137-1154 (2012)
34.  Lorich, FE, Sears, B, and McNamara RK.  “Elevated ratio of arachidonic acid to long-chain omega-3 fatty acids predicts depression development following interferon-alpha treatment: Relationship with interleukin-6.”  Brain, Behavior, and Immunity Volume 31, July 2013, Pages 48–53 (2013)

 

 

Copyright © 2020 by Διατροφική Ζώνη All rights reserved.

Copyright © 2020 by Διατροφική Ζώνη All rights reserved.